Politica de confidențialitate

Cine suntem

Psychology Hub este o marcă înregistrată în registrul mărcilor cu numărul M2019 00355/22.01.2019.

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date ș i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ne asumăm obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Client despre el însuşi ori o altă persoană, Client al nostru. Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale Clientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are Clientul ale cărui date personale sunt prelucrate.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal constă în principal în acordarea de servicii de sănătate emoţională, respectiv activităţi medicale şi de psihologie medicală (expertiza psihologică,, psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie) şi include înregistrarea serviciilor psihologice efectuate, inclusiv oferirea de informaţii despre promoţii, programări, identificarea Dvs. şi a serviciilor prestate, informarea cu privire la rezultatele psihologice obţinute în urma serviciilor oferite, dacă este cazul.

Noi prelucram următoarele date cu caracter personal: datele de identificare ale Clientului care beneficiază de serviciile noastre şi/sau ale persoanei care efectuează plata serviciilor prestate,  completarea istoricului medical al Clientului, respectiv tratamentul prescris – în anumite cazuri, cu informarea prealabilă a beneficiarului serviciilor ori ale reprezentantului legal, datele de contact ale Clientului sau ale persoanei indicate de acesta, în scopul comunicării cu Clientul ori cu reprezentantul legal.

În situaţia în care Clientul apelează la servicii de psihologie, ce nu implică prin esenţă stabilirea unui diagnostic şi prescrierea unui tratament, Psihologul este direct răspunzător de păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor pe care le primeşte.

Desigur, vom utiliza datele Clienţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi fiscale ce îi revin, inclusiv pentru a le transmite autorităţilor ori instituţiilor publice abilitate, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanţii adecvate pentru protejarea datelor Dvs. (pe baza unor clauze contractuale standard).

Refuzul Dvs. în scopul prelucrării datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea acordării serviciilor de psihologie de care doriţi să beneficiaţi, implicit anularea programării şi poate conduce inclusiv la refuzul efectuării actului psihologic.

În cadrul evenimentelor de tip „Randevu cu psihologul” și tuturor proiectelor realizate de Psychology Hub, vom realiza fotografii pe care le vom folosi, ulterior, cu scopul promovării evenimentelor atât pe pagina de Facebook „Psychology Hub”, cât și pe pagina de Instagram a acesteia și pe site.

Cum vă protejăm datele cu caracter personal

Luam serios siguranța datelor Dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare.

Astfel, pentru protejarea securităţii datelor cu caracter personal, utilizam metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de securitate aplicate personalului angajat şi colaboratorilor pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat şi folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal. În plus, întrucât respectarea confidenţialităţii este un principiu fondator pe care ne axam, convingerea noastră fiind că o terapie reuşită se bazează pe încredere, informaţiile dezvăluite de Dvs. Specialistului în cadrul şedinţelor la care participaţi nu vor fi divulgate tocmai pentru a permite astfel Clientului să dezvolte o relaţie bazată pe încredere cu persoana pe care o alege să îi încredinţeze secretele sale.

Vom păstra datele Dvs. cu caracter personal atât timp cât sunt necesare executării obligaţiilor asumate contractual şi îndeplinirii obligaţiilor legale (spre exemplu, păstrarea datelor pentru eventuale controale realizate de organele fiscale), iar ulterior vom lua măsurile necesare pentru a le șterge definitiv. În acest scop, vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le stocăm anual.

Care sunt drepturile dumneavostră

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, aveţi următoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele personale;
  • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
  • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex.: când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menţionat mai sus);
  • dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex.: atunci când Dvs. contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);
  • dreptul de a depune o plângere si/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;
  • dreptul de a vă opune prelucrării;
  • dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care aţi consimţit anterior;
  • dreptul de a fi uitat, în urma adresării unei solicitări scrise către nostru în vederea ştergerii datelor personale din baza noastră de date;
  • dreptul de a fi notificat de către noi în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Prin semnarea prezentului Acord, Clientul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către Echipa www.psychologyhub.ro, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale.